عکس SOLASAFE sun screen

حل خورشیدی

پنجره های Solar Solve / ship پرده ها / سایه های خورشیدی در انواع مختلفی از اشکال سفارشی برای هر دو پنجره های استاندارد و پنجره های معماری به چالش کشیدن مانند پنجره های تراپزی یا پنجره های شیشه ای در دسترس هستند.

همچنین مشاهده کنید

دستورالعمل اندازه گیری - چگونه برای اندازه گیری ویندوز به درستی

راهنمای نصب - راهنمایی هایی که توضیح می دهند چگونه برای نصب و نصب مناسب باشند

برنامه های دیگر ...

SOLASOLV® Anti-glare، گرما رد پرده خورشیدی غلتکی شفاف، صفحه نمایش خورشیدی و ROLASOLV® blind roller blinds نیز برای استفاده های تجاری و صنعتی دیگر که در آن کارشناسان باید در طول روز کاری خود و یا در شرایط روزمره خنک شوند، مناسب هستند. در اینجا فقط چند مورد از موارد دیگر استفاده می شود: -