Tải thư liệu

Tải thư liệu

Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin như Hướng dẫn lắp, Giấy chứng nhận Phê duyệt Loại, Tờ phim và Thông tin kỹ thuật.

Tất cả các tải xuống đều ở định dạng PDF. Nếu bạn không có trình đọc PDF, bạn có thể tải Adobe PDF Reader nhấn vào đây.

1) SOLASOLV®

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
1.1) SOLASOLV Brochure
1688 Mb
1.2) SOLASAFE Thông tin
666 Mb
1.3) Lựa chọn màu cho phim
184 Mb
1.4) Pháp luật biển
93 Mb
1.5) Hướng dẫn Lau dọn Phim
270 Mb
1.6) Thông tin SOLAROLA
764 Mb

SOLASOLV® Sản phẩm được chấp thuận bởi DNV, Lloyd's, ABS và RINA. Chứng chỉ cho những điều này có thể được tìm thấy trong phần 3 bên dưới.

2) ROLASOLV®

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
2.1) Tài liệu ROLASOLV
1323 Mb
2.2) Vải Swash của Rolasolv
370 Mb
2.3) Thông tin LITETITE
569 Mb
2.4) Thông tin STOPLITE
569 Mb
2.5) Thông tin CASSLITE
569 Mb
2.6) Thông tin DIMMLITE
856 Mb
2.7) Hướng dẫn Vệ sinh Vải
270 Mb

ROLASOLV® Sản phẩm được chấp thuận bởi DNV. Chứng chỉ cho những điều này có thể được tìm thấy trong phần 3 bên dưới.

3) Chấp thuận và chất lượng Giấy chứng nhận đăng ký

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
3.1) Giấy chứng nhận phê duyệt loại DNV - SOLASOLV®
185 Mb
3.2) Giấy chứng nhận phê duyệt loại DNV - ROLASOLV®
207 Mb
3.3) Giấy chứng nhận phê duyệt loại của Lloyd
197 Mb
3.4) Giấy chứng nhận chấp nhận loại ABS
581 Mb
3.5) Giấy chứng nhận phê duyệt loại RINA
128 Mb
3.6) ISO 9001: Chứng chỉ đăng ký chất lượng 2015
3000 Mb
3.7) Giấy chứng nhận đóng gói bằng gỗ
320 Mb

4) Báo cáo khả năng chống cháy

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
4.1) IMO Độ phân giải A.563 (14) - Vải cản sáng
124 Mb
4.2) IMO Độ phân giải A.563 (14) - Vải màn hình lyvers
123 Mb
4.3) IMO Độ phân giải A.563 (14) - Vải polyester
123 Mb

5) Tài liệu kỹ thuật

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
5.1) Brochure Kỹ thuật
3950 Mb
5.2) Hướng dẫn lắp đặt Cassette
750 Mb
5.3) Hướng dẫn Cài đặt Không Cassette
392 Mb
5.4) Hướng dẫn cài đặt LITETITE Inside Recess
4210 Mb
5.5) Hướng dẫn cài đặt LITETITE Outside Recess
3770 Mb
5.6) Hướng dẫn cài đặt STOPLITE
418 Mb
5.7) Danh sách Phụ tùng
267 Mb
5.8) Hướng dẫn lắp điện
2228 Mb

6) Hướng dẫn Cài đặt được dịch

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
6.1) Tiếng Hoa
1468 Mb
6.2) Tiếng Nhật
1381 Mb
6.3) Tiếng Hàn
1239 Mb

7) Các tài liệu khác

Mô tả tài liệuKích thước tập tin
7.1) Tàu 3D - Một rèm cuốn cho mọi vị trí cửa sổ tàu.
1259 Mb
7.2) Mẫu báo giá và đơn đặt hàng A - Hoàn thành bằng kỹ thuật số và gửi lại qua email.
700 Mb
7.3) Trích dẫn và Đơn đặt hàng B - Để in và viết trên.
651 Mb