Điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (thông tin tài khoản ngân hàng nằm trên hóa đơn xác nhận đặt hàng), séc (phải trả cho Solar Solve Limited) và các thẻ ngân hàng / thẻ tín dụng sau đây:

Chọn thẻ ngân hàng được chấp nhận