Bảo hành

Chi tiết về bảo hành và bảo hành sản phẩm của chúng tôi:

Sản phẩm

Bảo hành / Bảo hành

SOLASAFE® Màn hình con lăn

(màn hình phim với hộp đầu cassette)

7 năm

SOLAROLA® Màn hình con lăn

(màn hình phim không có hộp đầu cassette)

2 năm

Màn chắn sáng LITETITE

(rèm cuốn vải)

1 năm

Rèm cuốn CASSLITE

(rèm vải với hộp đầu cassette)

1 năm

Rèm cuốn vải DIMMLITE

(rèm vải không có hộp đầu cassette)

1 năm

Màn chắn sáng STOPLITE

(màn chắn vải với các kênh hai bên)

1 năm

Phim cửa sổ

5 năm

 

Các ứng dụng khác ...

SOLASOLV® Chống lóa, làm rèm bằng nhiệt, rèm mờ suốt trong suốt, màn chắn nắng mặt trời và màn rèm cuốn ROLASOLV® cũng là lý tưởng cho các mục đích thương mại và công nghiệp khác, nơi các chuyên gia phải đối mặt với ánh sáng mặt trời mù mịn trong ngày làm việc hoặc nơi có điều kiện tắt đèn. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều cách sử dụng khác: -